Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

 

Tietosuoja-asetuksesta käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation. Sen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojan sääntelyä. Teknologia on kehittynyt niin paljon, että tietosuojasta huolehtimiseen tarvitaan uudenlaista sääntelyä.

 

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Asetus sääntelee mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Lähes kaikki yritykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille kotipaikasta riippumatta.

 

Suomen Golfliitto on laatinut yhdessä seurojen kanssa tietosuojaselosteen, jossa kerrotaan, mitä ja miten golfyhteisöt antavat EU:n tietosuoja-asetuksen (”Tietosuoja-asetus”) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle. Kajaanin Golf Oy:n ja Kajaani Golf ry:n tietosuojaselosteisiin voit tutustua oheisista linkeistä: 

 

 

Yleisimmät tietosuoja-asetusta koskevat kysymykset ja vastaukset

 

 • Kysymys: Haluaisin tietää, mitä tietoja Kajaani Golf Oy ja Kajaanin Golf ry kerää minusta? 
  • Vastaus: Kajaani Golf (ry ja Oy) kerää sellaista tietoa, jota tarvitaan auttaaksemme teitä jäseniä käyttämään Kajaanin Golfin palveluja, kehittääksemme palvelujamme tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Nämä tiedot löydät myös itse katsomalla omilla tunnuksilla Nexgolf -järjestelmästä 
 • Kysymys: Mitä tietoja Nexgolfista löytyy? 
  • Vastaus: 
   • 1. Tietoja, jota te olette itse antaneet Green Card-suorituksen yhteydessä, hakiessanne Kajaani Golf ry:n jäsenyyttä tai ostaessanne Kajaanin Golfin palveluja tai osakkeen: Nimi, osoite, sähköposti, puhelin jne. 
   • 2. Kajaanin Golf on antanut teille tietoja, kuten jäsennumeron, mahdollisesti osakkeen numeron ja laittaa niistä, kuten muistakin käyttämistänne palveluista vuosittain teille laskuja. Nekin löydätte Nexgolf järjestelmästä. 
   • 3. Lisäksi tietoja kertyy Kajaanin Golf-yhteisön palvelujen käyttämisestä, kuten tasoituksen muutokset, peliaikojen varaus, kilpailutiedot, golfautojen- ja bägivaraston vuokraus jne. 
   • 4. Jos olet ostanut erillisen Nexgolf Premium -palvelun, voit itse laittaa Nexgolfiin tarkempia tilastotietoja pelaamisestasi, kuten väylä- ja greeniosumat jne. Palvelua ostaessasi sinun tulee antaa erillinen suostumus Nexgolfissa näiden lisätietojen laittamiseen. Nämä tiedot eivät näy seuroille, ellet niitä itse ole määritellyt avoimeksi, esim. seuran parhaat draivit osioon jne.

 

Lisätietoa löydät tietosuojaselosteesta, joka löytyy Kajaani Golfin nettisivuilta, sekä kirjallisesti toimistosta.

 

 • Kysymys: Minä haluaisin nähdä, mitä tietoja juuri minusta on kerätty? Miten minun tulisi toimia? 
  • Vastaus: 
   • Helpoimmin löydät tiedot kirjautumalla Nexgolf -järjestelmään omilla tunnuksillasi ja katsomalla sieltä etusivulta, sekä Oma Nexgolf -osiosta. 
   • Jos haluat kirjallisen listauksen sinua koskevista tiedoista
    • Sinun tulee sopia tapaaminen toimitusjohtajan kanssa, jossa allekirjoitat kirjallisen selvityspyynnön. 
    • Tapaamiseen sinun tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, jotta voimme varmistua siitä, että listaamme oikealle henkilölle juuri häntä koskevat tiedot 
    • Saat tiedot kirjallisena kuukauden kuluttua toimistosta, jossa sinun tulee myös varautua todistamaan henkilöllisyytesi

 

Lisätietoja:

 

Seppo Räisänen
Toimitusjohtaja
Kajaanin Golf Oy
Puh. +358 44330 5330

 

Heikki Heikkonen
Hallituksen puheenjohtaja
Kajaanin Golf ry
puh. 0400 689 540